čtvrtek 1. září 2011

Přezimování - Wintering - Hivernage

CZ:
Ahoj, jsem na cestě z Prahy přes Paříž do Londýna.
V současnosti čekám na povolení projet Paříž.
Občasné zápisky můžete pročítat na blogu mé cesty zde ...

Krásné počasí

Josef

EN:
Hi, I´m on the way from Prague to London via Paris.
Currently waiting for permission to ride Paris.
Occasional notes on the blog can read my journey here ...

Beautiful weather

Josef

FR:
Salut, je suis sur le chemin de Prague á Londres via Paris.
Actuellement en attendant la permission de traverser á Paris.
Notes occasionnelles sur le blog peut lire mon voyage ici ....

Beau temps

Josef